معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
فراخوان ثبت فعالیت های پژوهشی دانشجویان جهت ممتازین پژوهشی در مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/10 | 
مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه مطلب>>

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=26.10534.62125.fa
برگشت به اصل مطلب