روابط عمومی دانشگاه- آخرین اخبار
بازدید رئیس دانشگاه از واحد نور دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/29 | 
بازدید رئیس دانشگاه از واحد نور دانشگاه علم و صنعت ایران


به دنبال بازدیدهای رئیس دانشگاه و هیات همراه از دانشکده‌های مهندسی شیمی، نفت و گاز، مهندسی مواد و متالورژی، شیمی، مهندسی مکانیک و مهندسی عمران در هفته‌های قبل، امروز راس ساعت ۱۴، دکتر انبیاء به همراه دکتر رئیسی دهکردی (معاون اداری، مالی و مدیریت منابع) از واحد نور دانشگاه علم و صنعت ایران بازدید کردند.
طی این بازدید، رییس دانشگاه و هیات همراه، از دفتر واحد نور و پروژه در حال ساخت، بازدید به عمل آوردند.
 


نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14457.65429.fa.html
برگشت به اصل مطلب