روابط عمومی دانشگاه- همایشها و جشنواره ها
فصلنامه راه سوم برنده جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در اولین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه

«راه سوم» رتبه اول بخش تحصیل و پژوهش‌های علمی را کسب کرد

          

    فصل نامه «راه سوم»- نشریه انجمن علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن- در اولین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه در بخش تحصیل و پژوهش‌های علمی رتبه اول را کسب کرد.

  در این جشنواره علاوه بر بخش تحصیل و پژوهش‌های علمی، در بخش‌های «دانشجو و ورزش» و «دانشجو، معنویت و اخلاق اجتماعی» نیز نشریات برتر برگزیده شدند.

          

     AWT IMAGE  

 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14465.38171.fa.html
برگشت به اصل مطلب