روابط عمومی دانشگاه- اخبار ویژه
بیانیه مشترک هیأت ممیزه و شورای دانشگاه درباره نقض حکم دیوان عدالت اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14462.37715.fa.html
برگشت به اصل مطلب